Er wordt zowel tijdens leerkracht-, team- en schoolondersteuning gefocust op duurzame verankering: Welke methodieken en hulpmiddelen heeft de leerkracht/het team nodig om maximale leerwinst bij elke leerling te verwezenlijken?