• Autonomie: De leerkracht/school kan na afronden van de ondersteuning zelf aan de slag.
    Rekening houdend met de eigenheid van de leerkracht, de visie van de school gewoon onderwijs en de mogelijkheid om mee de loop van het traject te bepalen.
  • Betrokkenheid: De leerkracht/school hoort erbij.
    Bouwen aan positieve relaties en in dialoog gaan om samen tot oplossingen op maat te komen.
  • Competenties: De leerkracht/de school kan het.
    Geloven en vertrouwen in het bereiken van het gewenste resultaat, rekening houdend met de eigenheid en de competenties van elke leerkracht/school.