Flexibiliteit bij alle actoren is een belangrijke bouwsteen om maatwerk mogelijk te maken. Vanuit verbondenheid, samenwerking en communicatie creëren we de mogelijkheid om een ondersteuningstraject op te zetten na de aanmelding. We werken vraaggestuurd op basis van de nood bij de leerkracht/team, evalueren en sturen bij waar nodig en ronden af indien mogelijk.