ONZE MISSIE

NOW staat voor het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. Het netwerk van ondersteuningsteams uit het officieel onderwijs organiseert zich, bevordert de samenwerking tussen alle ondersteuningsteams en verhoogt de professionaliteit van de ondersteuner en de ondersteuningsteams.

NOW streeft naar een optimale en verantwoorde inclusie van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, type 3 en type 9 binnen het gewoon onderwijs. De ondersteuning in functie van deze leerlingen vertrekt vanuit de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften opgenomen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

De ondersteuning vanuit NOW focust zich op het verwerven van de nodige competenties om de leerkracht(en), zorgcoördinatoren/leerlingenbegeleiders uit het gewoon onderwijs in staat te stellen om binnen de context van een klas en/of een school de methodieken, materialen, leerstrategieën, … op een adequate manier aan te passen voor leerlingen van de brede types.

NOW gaat de uitdaging aan om binnen de inclusiegedachte de maximale leerwinst bij die leerlingen te bevorderen.