Missie

Leersteuncentrum NOW bestaat uit een sterke samenwerking tussen 3 scholengroepen. 

Onze missie bestaat eruit de inclusiegedachte samen met de scholen effectief waar te maken. 

Wij willen concrete hulp bieden aan leerlingen met bijzondere onderwijsnoden alsook aan leerkrachten die de context aanpassen aan die onderwijsnoden. 

Ons doel is om scholen te versterken in hun brede basiszorg, leerkrachten handelingsbekwamer te maken en leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen in de schoolcontext. 

Visie

NOW streeft naar inclusie voor leerlingen met een verslag binnen het regulier onderwijs.

De ondersteuning in functie van deze leerlingen vertrekt vanuit de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften en wordt geboden in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

Onze missie realizeren doen we door multidisciplinair samen te werken per dossier, goed af te stemmen met alle betrokken partners en altijd in co-creatie met de leerkracht te werken, zodoende de maximale leerwinst bij elke leerling na te streven.