Het nieuwe ondersteuningsmodel zet in op co-creatie en samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Samen met leerlingen, leraren(teams) in het gewoon onderwijs en andere begeleidende diensten werken we aan meer inclusief onderwijs. De geboden ondersteuning in een school gewoon onderwijs vertrekt vanuit de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften opgenomen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. In het nieuwe ondersteuningsmodel komen de onderwijsbehoeften van leerlingen via ondersteuning op leraren(teams)- en schoolniveau centraal te staan. Vanuit verbondenheid streven we naar lange termijn oplossingen.